LUNDINS HISTORIA I SUDAN 1997 – 2003
  • Verksamheten syftade till att prospektera efter olje- och gasfyndigheter i Block 5A
  • Det fanns en förväntan att verksamheten skulle främja ekonomisk tillväxt och social utveckling i området
  • Baserat på fredsavtalet som tecknades i Khartoum i april 1997 förväntade Lundin att verka i en fredlig miljö
  • Lundin agerade i linje med gällande lagar och normer i Sverige, EU och FN
  • Lundin har alltid förespråkat fred i regionen

Översikt

Den här hemsidan ger en översiktlig bild av Lundins aktiviteter i Sudan under åren 1997 till 2003 då vi, som en del av ett konsortium tillsammans med det malaysiska företaget Petronas, det österrikiska företaget OMV och det sudanesiska företaget Sudapet, bedrev verksamhet i området Block 5A i Sudan. Vi sålde vår andel i Block 5A år 2003.

En förundersökning inleddes i Sverige 2010 till följd av påståenden från olika intresseorganisationer men dessa påståenden stämmer inte alls med vår erfarenhet från Sudan.

Ingen företrädare för Lundin har på något sätt begått eller varit delaktig i något brott mot internationell humanitär rätt och vi är övertygade om att det saknas grund för alla anklagelser om felaktigt agerande av någon företrädare för Lundin.

Det är vår fasta övertygelse att Lundins närvaro i Sudan bidrog till förbättrade livsvillkor i regionen. Våra insatser för samhällsutveckling och humanitära hjälpinsatser bidrog till att förbättra situationen för tusentals människor.

Det är mycket sorgligt att se situationen i Sydsudan, som är djupt tragisk för befolkningen. Den enda vägen framåt är vad vi förespråkade under hela vår närvaro i området för nästan 20 år sedan: fred måste uppnås och upprätthållas genom fredliga medel.

Mer detaljerad information finns i rapporten ”Lundins historia i Sudan”.

Översiktsbild:
Lundins historia i Sudan

Ladda ner PDF: 1MB

Rapport:
Lundins historia i Sudan

Ladda ner PDF: 2MB

Öppet brev från Ian H. Lundin och
Alex Schneiter | 6 november 2019

Ladda ner PDF: 123KB

Our website uses cookies to ensure a good user experience and to collect statistics on our visitors. If you continue browsing our webpage you agree to our use of cookies. For further details on how and why we use cookies and how to change your cookie settings, please refer to our Cookie Policy.