INVESTERINGAR I INFRASTRUKTUR

Under tiden i Block 5A gjorde Lundin ett antal investeringar i infrastruktur för att möjliggöra och underlätta verksamheten och dessa var också till stor nytta för den lokala befolkningen. De olika infrastrukturprojekten genomfördes i huvudsak av ett sudanesiskt byggbolag.

Baslägret i Rubkona

I början av 2000 lät Lundin bygga ett basläger i anslutning till en landningsbana i Rubkona. När Lundin sålde sin andel i Block 5A år 2003 togs baslägret över av Petronas.

basecamp

Upprustning av start- och landningsbanan i Rubkona

Under hösten 2000 rustades en statligt ägd landningsbana i Rubkona upp för att möjliggöra transporter av konsortiets operativa personal och utrustning till Block 5A, särskilt under regnperioden.

airstrip

Allvädersväg från Rubkona till Thar Jath

För att möjliggöra transporter av tung utrustning till borrplatsen 75 kilometer från landningsbanan i Rubkona fanns behov av en ny väg som kunde användas året runt. Vägen började byggas år 2000. När vägen var färdigställd flyttade många människor sedan närmare vägen då den blev en effektiv transportled. Den användes frekvent av lokalbefolkningen eftersom den gjorde det enkelt att ta sig till marknaden i Rubkona och till Bentiu där många hjälporganisationer var lokaliserade.

all-weather-road-from-rubkona-to-thar-jath

Bro över Bahr el Ghazal- floden vid Rubkona

För att underlätta transporter av personal och utrustning från baslägret i Rubkona till allvädersvägen byggdes en permanent bro strax söder om Rubkona i början av 2000. En pontonlösning valdes för att undvika påverkan på vattenflödet och fiskbeståndet. Bron skapade en enkel och säker länk mellan Rubkona, Bentiu och Block 5A, och användes frekvent av lokalbefolkningen och olika hjälporganisationer.

bridge-over-the-bahr-el-ghazal-river-at-rubkona

Vatten längs allvädersvägen

Lundin ställde upp vattentankar längs allvädersvägen liksom i ett flertal byar i området. Tankarna fylldes dagligen med färskvatten. Därtill borrade Lundin sex djupvattenbrunnar i byarna i området, reparerade ytterligare tio brunnar och byggde vattenreningsanläggningar till förmån för de lokala byarna.

picture3
Our website uses cookies to ensure a good user experience and to collect statistics on our visitors. If you continue browsing our webpage you agree to our use of cookies. For further details on how and why we use cookies and how to change your cookie settings, please refer to our Cookie Policy.