INSATSER FÖR LOKALBEFOLKNINGEN

Det är vår fasta övertygelse att Lundins närvaro i Block 5A bidrog till förbättrade livsvillkor i regionen. Våra insatser för samhällsutveckling och humanitära hjälp bidrog på kort sikt till att förbättra situationen för tusentals människor. Lundin bistod löpande med humanitär hjälp även genom hela den period då verksamheten avbröts 2001-2002 och fortsatte sitt humanitära arbete långt efter att företaget lämnade Block 5A år 2003.

När konflikten blev mer intensiv flyttade fler och fler människor från konliktområden till lokala byar som kontrollerades av den sudanesiska regeringen. Lundins humanitära insatser fokuserade framförallt på att hjälpa dessa människor och att förbättra deras hälsa och hygien, men även mer långsiktiga satsningar gjordes för att förbättra deras utbildning och livsvillkor.

Utbildning

Lundin delade ut skolmateriel i området och bistod därefter med mer betydande stöd både till lärare och byggnader. Sex skolor byggdes och/eller stöttades i olika lokala byar och omfattade totalt 585 elever. En permanent skola byggdes i Thoan. Kvinnor från runt om Block 5A skrevs in på en utbildning för att bli legitimerade barnmorskor. Utbildningar för smittoskyddsspecialister och datoranalytiker startades också.

education

Hälsa

Lundin jobbade aktivt med att förebygga spridningen av smittsamma sjukdomar som framförallt förekom under regnperioden. Lundin anställde också sudanesiska läkare och andra sjukvårdskunniga för att arbeta på lokala kliniker och sjukhus i området. Tusentals patienter fick behandling av Lundins sjukvårdspersonal.

health-2

Kapacitetsuppbyggande

Lundin delade ut jordbruksverktyg och fiskeredskap till boende i området samt satte upp en veterinärstation i Thoan och ambulerande veterinärmottagningar. Ett program startades för att utbilda lokalbefolkningen till sjukvårdspersonal, veterinärer, sjuksköterskor och tegelläggare. Lundin grundade ett tegelbruk i Thoan som anställde 48 bybor och försåg lokala byggen med tegel. Ett utvecklingscenter för kvinnor startades också i samma stad och en plantskola som drevs av två lokalanställda planterade över 150 skuggträd.

capacity-building
Our website uses cookies to ensure a good user experience and to collect statistics on our visitors. If you continue browsing our webpage you agree to our use of cookies. For further details on how and why we use cookies and how to change your cookie settings, please refer to our Cookie Policy.