VÅRT ARBETE FÖR FRED

Efter diskussioner med centrala och lokala myndigheter och undertecknandet av fredsavtalet i Khartoum i april 1997 förväntade Lundin att verka i en fredlig miljö. När parterna som undertecknat avtalet åter började strida mot varandra arbetade Lundin mycket aktivt för att främja fred och att civila skulle få skydd.

Några av insatserna offentliggjordes, men de flesta genomfördes informellt eftersom det bedömdes vara det mest effektiva sättet. Budskapet från Lundin var under hela denna tid mycket tydligt: Den enda lösning som skulle göra det möjligt för Lundin att fortsätta att bedriva verksamhet i området var en politisk lösning och fred som åstadkoms med fredliga medel.

Detta gjordes helt klart vid alla kontakter och Lundin begärde aldrig något som innebar det motsatta.

Under de följande åren, och även långt efter att Lundin hade sålt sin andel i Block 5A, fortsatte företrädare för företaget att föra samtal med den sudanesiska regeringen, fraktionsledare, det internationella samfundet, diplomater från andra länder och olika intresseorganisationer i syfte att främja fred.

Our website uses cookies to ensure a good user experience and to collect statistics on our visitors. If you continue browsing our webpage you agree to our use of cookies. For further details on how and why we use cookies and how to change your cookie settings, please refer to our Cookie Policy.