RÄTTSPROCESS

Den 21 juni 2010 inledde den internationella åklagarkammaren i Sverige en förundersökning avseende potentiell medverkan i brott mot internationell humanitär rätt i Sudan från 1997 till 2003. Syftet med undersökningen angavs vara att utreda om personer med svensk anknytning kunde misstänkas för delaktighet i sådana brott.

Lundin har samarbetat med åklagarmyndigheten sedan förundersökningen startade och har försett denna med information och material som har efterfrågats. Lundin har också erbjudit intervjuer med företrädare för Lundin, varav flera har träffat åklagarmyndigheten vid ett antal tillfällen.

Vi är fast övertygade om att det saknas grund för alla anklagelser om felaktigt agerande av någon företrädare för Lundin. Vi har alltid förespråkat fred i Sudan och att denna fred måste åstadkommas genom fredliga medel.

”Jag tror att vi hade en betydande skyddande och positiv effekt på de områden där vi var verksamma. De var ju ett litet frimärke på den stora kartan i en mycket komplicerad situation. Men i de områdena genomförde vi också utvecklingsinsatser när det gällde sjukvård och utbildning, i samarbete med frivilligorganisationer som fanns där och FN, och de fortsatte med dessa insatser även efter att vi lämnat området.”

Carl Bildt, tidigare statsminister och utrikesminister i Sverige samt tidigare styrelseledamot i Lundin, vid ett utskottsförhör i Sveriges riksdag 2007

Our website uses cookies to ensure a good user experience and to collect statistics on our visitors. If you continue browsing our webpage you agree to our use of cookies. For further details on how and why we use cookies and how to change your cookie settings, please refer to our Cookie Policy.