VÅR HISTORIA I SUDAN

I februari 1997 tecknade Lundin avtal med den sudanesiska staten om att leta efter olja i Block 5A, ett område i den södra delen av Sudan som idag tillhör den självständiga staten Sydsudan. Kort efter att avtalet skrivits på bildade vi ett konsortium med tre företag från Österrike (OMV), Malaysia (Petronas) och Sudan (Sudapet). Konsortiet arbetade tillsammans fram till 2003 då vi sålde vår licensandel i Block 5A till Petronas.

picture2

Främjade utvecklingsinsatser

Lundin hade en licensandel i Block 5A från 1997 till 2003 men genomförde endast fältaktiviteter under delar av 1998, 1999 och 2001. Insatser för utvecklingsprojekt och humanitär hjälp i de lokala samhällena genomfördes under hela den tid Lundin var verksamt. Fredsfrämjande insatser bedrevs aktivt från början av 2001 och fortsatte även efter att Lundin lämnade området 2003.

Aktiviteter

 

A V T A L

April 1996

För att säkerställa fred i området och som en föregångare till fredsavtalet (”Khartoum Peace Agreement”) ingicks ett avtal (”Political Charter”) mellan den sudanesiska regeringen och fraktionsgrupper i södra Sudan

Februari 1997

Avtal tecknades med den sudanesiska staten som gav Lundin, och kort därefter konsortiet, rätt att leta efter olja i Block 5A

April 1997

Fredsavtal (”Khartoum Peace Agreement”) ingicks mellan den sudanesiska regeringen och fraktionsgrupper i de södra delarna av Sudan, där verksamhet skulle bedrivas

 

P R O S P E K T E R I N G

Mars till augusti 1997

Ett antal resor i området genomfördes för att identifiera potentiella platser för borrning och basläger samt för att utvärdera behovet av ytterligare infrastruktur

1998 och i början av 1999

Seismisk data samlades in och miljöstudier genomfördes

1999

Provborrningarna i Thar Jath påbörjades i april

Borrplatsen Thar Jath attackerades i maj och tre vakter dödades. All prospekteringsaktivitet avbröts

2001

Verksamheten återupptogs i januari

Lundin meddelade att kommersiella mängder olja upptäckts vid Thar Jath i mars

Verksamheten avbröts igen i maj, initialt på grund av regnperioden men över tid även på grund av den ostabila säkerhetssituationen

 

E X I T

Med undantag för en kort period i december 2001 återupptog Lundin aldrig fältverksamheten innan andelen i området såldes två år senare

Juni 2003

Licensandelen i Block 5A såldes till Petronas

Lundin fortsatte att förespråka fred även efter att ha lämnat Block 5A

Mer detaljerad information om verksamheten finns i rapporten ”Lundins historia i Sudan

Our website uses cookies to ensure a good user experience and to collect statistics on our visitors. If you continue browsing our webpage you agree to our use of cookies. For further details on how and why we use cookies and how to change your cookie settings, please refer to our Cookie Policy.